<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29838799\x26blogName\x3d%C2%A4+Salih-N+Blogger+%C2%A4\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://putrahero.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://putrahero.blogspot.com/\x26vt\x3d8596779185385265688', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
¤ Salih-N Blogger ¤


Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usThursday, November 02, 2006

SELAMAT MENYAMBUT HARI RAYA PADA SEMUA KAWAN² YANG MUSLIM DAN HAPPY DEEPAVALI JUGAK!!!


KEPADA PADA SEMUA KAWAN² YG SUDI MELAYARI BLOGSPOT NI, BOLEH JUGA MELAYARI WEBSITE SAYA YANG LAIN SEBAB BARU SIAP UBAH THEME DIER...HTTP://MY.DEARLOVA.COM


PADA SEMUA KWN² SAYA MINTA MAAF ZAHIR DAN BATIN JIKA ADA SALAH DAN SILAP.JUGA KALAU LAMBAT REPLY MSG KORANG TAK KIRA KAT SINI KE, EMAIL KE DISEBABKAN KERJA YANG BERLAMBAK² HOWEVER, I STILL JUGA SURFING CUMA LAMBAT SIKIT NAK UPDATE TU..HEHEHHE

OKLAH PRENS...NANTI TALKING LAGI K...SMILE ALWAYS

Posted by Miracle Mary Kay :: 12:57 AM :: 1 comments

Post / Read Comments

---------------oOo---------------